Senaryolu Gösteriler

THBT Mezunları’nın farklı şehirlerdeki çalışma ekiplerinin ortaklaşa yer aldığı; Ankara’da ODTÜ KKM ve İstanbul’da İş Sanat Kültür Merkezi başta olmak üzere farklı yerlerde sahnelenen gösterilerdir. 2004 yılından beri her yıl yeni bir tema seçilmekte, türküler ve oyunlar senaryoya göre şekillenmektedir. Son yıllarda düzenlenen gösterilerde Köy Enstitüleri, yol, Köroğlu ve direniş gibi temalar yer almıştır.

 

Halk Oyunu Tiyatrosu

Halk bilimi öğelerini inceleyip kendi yorumunu oluşturmayı amaçlayan THBT Mezunları, halk oyunlarındaki mekanikleşmeye ve tek tipleşmeye alternatif olarak sunduğu halk oyunu tiyatrosu gösterilerinde halkoyunlarından yeni bir dil yaratmayı amaçlamıştır. Bugüne kadar birçok halk oyunları tiyatrosu sergileyen THBT Mezunları’nın bu türdeki son gösterisi Mor Cepken & Sedefli Kama’dır. Zeybeklik geleneği ve Kurtuluş Savaşı temalı gösteri, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde zeybek temalı türkülerin yer aldığı bir dinleti halk ezgilerinin eşsiz anlatım gücü kullanılarak sunulmaktadır. İkinci bölümde ise önce zeybeklik ve yörüklük geleneği, daha sonra da Kurtuluş Savaşı temaları halk danslarıyla, çağdaş sahneleme teknikleri kullanılarak sahnelenmektedir. Bu gösteri, geçmişte Boğaziçi Üniversitesi’nde, ODTÜ’de, Ankara Devlet Tiyatroları 125.Yıl Sahnesinde ve Ege Üniversitesi’nde; son olarak da 2011 yılında İş Sanat Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir.

 

Özel Gün ve Geceler

Çağrı
THBT’den kopamayan mezunlarla, hala toplulukta bulunan öğrencilerin, THBT’lilerin buluşma, tanışma etkinliğidir. Dünyanın farklı yerlerinden “çağrı”lan tüm THBT’liler, bu gün bir araya gelip türküler söyleyip, oyunlar oynayıp, halaylar çekip THBT ruhunu ayakta tutmaktadırlar. Çağrı gecesinin ertesi sabahı, dönem sorumlusunun organize ettiği Çağrı kahvaltısı THBT Barakası’nda verilmektedir. Geceden kalan arkadaşlarımız ile sabahın erken saatlerinde buluştuğumuz bu güzel kahvaltıda, yeni dönem sorumlusuna “Kutsal Emanetler” olarak adlandırılan davul, köstekli saat, tespih, mühür vb. eşyalar devir teslim töreni ile verilir.

Ankara, İstanbul, İzmir Yemekleri
Her yıl düzenli olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer alan fosil ve çaylaklar başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinden gelen fosillerin bir araya geldiği geleneksel buluşma yemekleridir. Bu gecelerde yemekler yenir, türküler söylenir, oynanır ve sohbet muhabbetin doyumsuzluğunda THBT ruhu hayat bulur.

Taze Fosil Yemeği
ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu’nun çaylaklıktan fosilliğe geçişi temsil eden ve ilk defa 2000 yılında düzenlenmiş bir ritüelidir bu yemek. 2001 yılından beri de “Çaylak”lıktan “Fosil”liğe geçişi simgeleyen berat belgeleri verilmeye başlanmıştır. O günden bugüne her yıl ODTÜ Mezunlar Günü akşamında düzenlenir.

ODTÜ Mezunlar Günü Gösterisi
THBT mezunları her akademik yıl sonundaki ODTÜ Mezunlar Günü’nde gelenekselleşmiş halk oyunu ve halk müziği sunumlarını yapmaktadır. Bu sunumlar binlerce ODTÜ mezununa ve ailesine hitap etmekte, halk kültürü öğelerini Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve yöneticileri ile buluşturmaktadır.

Toplantı ve Paneller
Geçmişten günümüze birçok toplantı ve panel düzenleyen THBT Mezunlarının amacı, bu etkinliklerle halk bilimi alanında çeşitli araştırmalar yapmak ve bunları ilgilileri ile buluşturup yaymaktır. Bugüne kadar çeşitli toplantı, panel ve konferans düzenleyen THBT Fosilleri son olarak “Diyalog için Halk Bilimi” adlı AB destekli kültürlerarası diyalog projesi kapsamında 23-24 Nisan 2012 Tarihlerinde Bulgaristan’ın Ruse kentinde “Balkanlar ve Türkiye’de Halk Kültürü” konulu bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansta halk müziğinden, halk inancına bu coğrafyada yaşayan halkların birbirlerine aktardıkları kültürel değerlere yapılan vurgular, balkanlarda halk bilimsel değerler ile ülkeler arasında diyaloğun gelişebileceği ve sürdürülebileceği somutlaşmıştır.