Diyalog için Halk Bilimi AB Projesi

Proje “Sivil Toplum Diyaloğu-Kültür Sanat Hibe Programı” kapsamında AB tarafından finanse edilmiştir. 2.2 milyon Avro bütçeli hibe programına başvuran 300 civarında proje içinde kabul edilen 19 projeden biri olmuştur. Haziran 2011 – Eylül 2012 döneminde yürütülüp tamamlanan projenin bütçesi 156 bin Avro, hibe tutarı 140 bin Avro’dur.

Projenin amacı; Halk bilimi alanında Türk ve Bulgar sivil toplum örgütleri arasında diyalog kurulması, gençlerin ve halk bilimi çevrelerinin işbirliğinin güçlenmesi, sosyal ve teknolojik ağlarla işbirliğinin sürekliliğinin ve diyaloğun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Proje etkinlikleri yurt içinden ve Bulgaristan’dan yaklaşık 300 kişinin diyalog içinde etkin çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Balkan folkloru ile ilgili uzmanlar, folklor ile ilgilenen üniversite gençliği, Balkan müziği ile ilgilenen sanatçılar, kırsal bölgeden ortak kültür taşıyan köyler proje etkinliklerinde kürsüde, sahnede ve seyirci olarak, yemekler yaparak, ritüeller sunarak yer almışlardır.

Proje kapsamında yapılan etkinlikler:
18 Haziran 2011, Ankara Açılış Toplantısı
23-27 Ekim 2011, Ankara Fevziye Köyü Ziyareti ve Gösteriler
“Balkanlar ve Türkiye’de Halk Kültürü” Konferansı
“Sandığımda Balkanlar” Sergisi
Halk Müziği, Çalgıları ve Oyunları Atölye Çalışmaları
“Komşu Danslar ve Ezgiler” Gösterisi
22-24 Nisan 2012, Rusçuk Ivanovo Ziyareti ve Gösteriler
“Balkanlar ve Türkiye’de Halk Kültürü” Konferansı
“Komşu Danslar ve Ezgiler” Gösterisi
29 Eylül 2012, Ankara Kapanış Toplantısı
Kapanış Konseri (Muammer Ketencoğlu ve konuk sanatçı Yıldız İbrahimova ile THBT, Balkan Topluluğu ve TUFEM Halk Oyunları Ekipleri)

Proje etkinliklerine destek verenler:
Bulgaristan’dan
Açık Toplum Külübü başta olmak üzere, Bölgesel Tarih Müzesi, Ruse Angel Kanchev Üniversitesi, Bulgaistan Bilimler Akademisi, Ulusal Etnografya Müzesi, Folklor Çalışmaları ve Etnoloji Enstitüsü, Ivanovo Belediyesi ve bağlı köyler
Türkiye’den;
ODTÜ Mezunları Derneği – ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları başta olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Ankara Kulübü Derneği, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, Fevziye Köyü, TUFEM Halk Oyunları Derneği, ODTÜ Balkan Topluluğu

Sosyal Sorumluluk

Köy okulları için bağış kampanyaları, 2015-17
ODTÜ Eğitim Fakültesi mezunu gençlerimiz öğretmen olarak atandıklarında okullarına ve öğrencilerine sahip çıkarak çevrelerini çağdaş eğitim yolu ile geliştirme mücadelesine girişiyorlar. ODTÜ’de okurken THBT’de de çalışan gençlerimiz atandıkları okullardaki eğitim ortamlarını geliştirmek ve öğrencilerin bazı gereksinimlerini sağlayabilmek için THBT’deki arkadaşlarından ve THBT Mezunlarından katkılar istiyorlar. Öğretmen kardeşlerimizin atandıkları yer ve yörelerde farkındalık yaratma çabalarına desteklerimizden iki örnek:
1) Fen alanları Eğitim Bölümümüzden 2013 yılında mezun olup Hakkâri’nin çok zor ve yoksul bir bölgesindeki İlköğretim okuluna 2015-2016 öğrenim döneminde Fen Öğretmeni olarak atanan Neslihan Karvar’ın çağrısı üzerine 381 öğrencinin tamamının mont, bot ve atkı, bere, eldiven ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca öğrencilere çeşitli kitap ve kırtasiye malzemesi gönderildi. Sevgili Neslihan Karvar bu dönem ortaokul kısmına müdür oldu. Geçen yıldan bu yana onun öncülüğünde okulda fen laboratuvarı & kütüphane kuruldu, okulda ve çevresinde daha pek çok gelişim yaşandı.
2 ) Temel Eğitim Bölümümüzden 2016 yılında mezun olup Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin Kuletepe Köyü ( Cilvegözü sınır kapısına yakın ) İlköğretim okuluna aday öğretmen olarak atanan Duygu Karakaya, atanır atanmaz kolları sıvadı, bizlerden destek istedi. Yine kendi çevremizin sunduğu katkılar ve ulaşabildiğimiz sponsorlarımız ile öğrencilerin giysi, kitap, kırtasiye, oyuncak gereksinimleri karşıladı.. Ayrıca sürekli elektrik kesintisi yaşandığı için okulun gereksinimi olan bir jeneratörün kurulumu yine çevremizden sağlanan olanaklarla gerçekleştirildi. Duygu Öğretmen sayesinde hem okul, hem öğrenciler hem de veliler yeni bir enerji kazandı.

ODTÜ Ormanı için 5000 ağaç bağış kampanyası
ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın “Bir Ağaç Sizden, Bir Orman Bizden” kampanyasının ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Mezunları’ndan sonraki en büyük toplu destekçisi olduk.

Van Depremi sonrası üniversiteyi destekleme projesi
Van Depremi sonrasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne 500 kişilik öğrenim ünitesi ve 192 kişilik yurt yapımını hedefleyen “ODTÜ VAN’da” projesinde yürütücü, maddi destekçi ve etkinlik organizatörü/sergileyicisi olarak yer aldık.

ODTÜ THBT öğrencileri için burs sağlama
THBT Mezunları, topluluğa aktif olarak devam eden ve geliri yetersiz olan öğrencilere, bir işte çalışıp derslerinden ve topluluk etkinliklerinden feragat etmek zorunda kalmamaları için maddi yardımda bulunmaktadır.

 

HAKEM

Halk Bilimsel Kaynaklara Erişim Projesi (HAKEM) ile halk bilimi, halk biliminin ilişkili olduğu diğer bilimsel alanlar, halk bilimi ürünlerini kullanan/kullanacak olan kültür ve sanat alanlarını da içine alacak biçimde öncelikli olarak bu alanlardaki kaynakların korunması, ürünlerin yaygınlaştırılması, süreklilik ve iletişimin sağlanması, üretimin yeniden yapılandırmasında ölçüt ve nitelikleri yönlendirebilecek danışman bir yapı oluşturmak amaçlanmaktadır.

ODTÜ-THBT ve halk bilimi alanındaki diğer kişi, kurum, kuruluşların yaptıkları çalışmaları, topladıkları ve düzenledikleri belge ve arşivleri birleştirerek halk bilimci ve araştırmacılara bilgisayar ortamında web tabanlı hizmet sunmayı amaçlamakla birlikte; aynı topraklar üzerinde yaşayan tüm kültürel değerleri kollamayı, yaşatmayı, yaymayı ve bu anlamda bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

HAÇAGEM

Halk Çalgıları Araştırma Geliştirme Merkezi (HAÇAGEM) ülkemizde kullanılmakta olan halk çalgılarının yapımı ve kullanımında karşılaşılan temel sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözüm önerileri üretmek, halk çalgılarının tarihi değişim ve gelişimlerinden yola çıkarak ihtiyaç duyulan yeni fonksiyonları mevcut çalgılara uyarlamak, halk çalgılarımızın nitelik ve niceliklerine göre standartlaşmasına katkıda bulunmak, günümüzde kullanılan halk çalgılarının yanısıra tarihi süreçte kulanılmış ancak günümüze kadar ulaşamamış halk çalgılarına ait detaylı bir envanter oluşturmak ile halk çalgılarının akustik ve mekanik özelliklerini bilimsel metodlarla ölçmek ve laboratuvar simülasyonunu yapmak amacıyla kurulması planlanan bir merkezdir.

Söz konusu merkezin hedefi kaliteli, ekonomik ve aynı zamanda geleneksel tını karakterinden uzaklaşmamış, başta bağlama ailesi sazları olmak üzere Türk Halk Müziği Çalgılar’nın üretilmesi noktasında sosyal bilimler ve pozitif bilimler çerçevesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, ortaya çıkan bilgilerin başta lüthiyeler olmak üzere ilgili kamuoyu ile paylaşılması olacaktır.